Monthly Archives: Kasım 2012

Otizm ve Aşı

Standard

Sevgili Asena‘ya asagidaki calisma icin cok tesekkur ediyorum.

Yeni MIT/Phynet Araştırması Otizm ve Aşılar Arasında Bağlantı Olduğunu Gösteriyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Internal Medicine Group Practice (Phynet) bilimadamlarınca Amerika’daki Aşı İstenmeyen Etki Bildirim Sistemi (VAERS) kayıtlarında yapılan inceleme sonucu, ampirik verilerin otizm belirtilerinin alüminyum ve asetaminofen (parasetamol) maruzatıyla ilişkisini teyit ettiği görüldü..
Çalışmanın özetinde araştırmacılar, otizm vakalarında görülen ciddi artışta çevresel faktörlerin payı olduğuna dair şüphelerin giderek yoğunlaştığını belirtiyor. CDC’ye bağlı Aşı İstenmeyen Etki Bildirim Sistemi (VAERS) veritabanındaki sözcük frekansı örüntüsünü inceleyen uzmanlar, elde ettikleri sonuçların otizmle aşılarda kullanılan alüminyumun bağlantılı olduğu yönünde güçlü kanıtlar ortaya koyduğunu belirtiyor. Alüminyumun insan fizyolojisine etkisi üzerine yapılmış literatür taramasının da bu ilişkiyi destekleyecek diğer bir kanıt türü olduğunu bildiren bilimadamları, VAERS sisteminde “otizm” bildirimlerinin, bir taraftan aşılarda cıva kullanımının aşamalı olarak sonlandırılması kararı alınırken diğer taraftan aşı içeriğindeki alüminyum miktarının arttırılmaya başlandığı yıllarda sürekli bir artış eğilimi gösterdiğini belirtiyor.

2000 yılından itibaren aşı sonrası istenmeyen etki bildirimlerinde önemli oranda artış gösteren selülit, havale, depresyon, halsizlik, ağrı ve ölüm gibi belirtilerin aynı zamanda alüminyum içeren aşılarla da ilişkilendirildiğini belirten uzmanlar, otizm teşhisi alan çocukların metabolizmalarındaki serum sülfat ve glütasyon eksikliğinden dolayı alüminyum ve cıva gibi toksik metallerden çok daha fazla zarar görmüş olduklarını öne sürüyor.

Çalışmalarında otizm ve KKK (kızamık-kabakulak-kızamıkçık) aşısı arasında da güçlü bir korelasyon saptayan bilimadamları, bunun kısmen de olsa çocuklarda aşı öncesi veya sonrasında ateşi kontrol altına almakta kullanılan asetaminofene [Parasetamol, Tylenol] karşı oluşan ve giderek kuvvetlenen hassasiyetle açıklanabileceğini söylüyor.

Kaynak:
http://childhealthsafety.wordpress.com/2012/11/18/new-mitphynet-research-links-autism-to-vaccines/
Daha detayli bilgi icin asagidaki pdf’i inceleyebilirsiniz.
entropy-14-02227-v2